Cel

 

 

Pomoc ludziom dobrej woli w zaprzestaniu niszczenia przez sądy Polskich rodzin

Praca u podstaw - informowanie społeczeństwa że po rozstaniu rodziców jedynym rozwiązaniem jest opieka naprzemienna

Wprowadzenie ustawy o opiece naprzemiennej np wg projetku Forummatek Przeciw Dyskryminacji Ojców

nasze działania w sejmie:

 

 

 

 

DzielnaMama.pl