Jak to się stało, że nie mamy dzieci

 

 

Jesteśmy wyalienowanymi matkami od naszych dzieci, zbieramy mamy pokonane przez system prawa rodzinnego

Tyle się mówi że ojcowie mają tylko 4% dzieci przy sobie, my właśnie jesteśmy w tych 4procentach

Alienowane mamy zazwyczaj są bezradne, nie mają często własnej rodziny, mamy, taty, nikt nie jest nam w stanie pomóc

Okazuje się że bycie uczciwym w tym kraju nie popłaca, tylko matki które alienują swoje dzieci mają je pry sobie

my nie chcemy tak robić, uważamy że jedynym rozwiązaniem po rozstaniu rodziców jest opieka naprzemienna