kto nam Pomaga ?

 

 

zbieramy osoby i i instytucje, które nam pomog¹ w rozwaleniu systemu